Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Vzdělávání

Základní odborná příprava

Základní úroveň vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky tvoří základní odborná příprava (ZOP). Základní odborná příprava je zajišťována pro všechny nové zaměstnance přijaté do služebního nebo pracovního poměru k Vězeňské službě ČR. Člení se podle jejich zařazení do výkonu služby nebo práce v jednotlivých organizačních jednotkách a je organizována se zřetelem na splnění základních požadavků a kvalifikačních předpokladů pro výkon zastávané funkce.

Akreditované kurzy  v Akademii VS ČR

Akademie Vězeňské služby České republiky ve Stráži pod Ralskem zajišťuje kromě kurzů Základní odborné přípravy zaměstnanců a specializačních kurzů v rámci programu Celoživotního vzdělávání i kurzy pro další vzdělávání sociálních pracovníků VS ČR.