Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Stav k 10. 12. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19849 1624 86 1766 21742
Počet obviněných 1720 114 22 544 1834
Počet chovanců 77 8 N/A 3 85
počet odsouzených 18052 1502 64 1208 19554
S ostrahou nízký 842 204 N/A 58 1046
S ostrahou střední 5141 629 N/A 255 5770
S ostrahou vysoký 11000 633 N/A 767 11633
Se zvýšenou ostrahou 1011 30 N/A 123 1041
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48