Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Stav k 12. 2. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20293 1617 89 1811 22182
Počet obviněných 1655 115 21 496 1770
Počet chovanců 74 7 N/A 3 81
počet odsouzených 18564 1495 68 1292 20059
S ostrahou nízký 728 160 N/A 56 888
S ostrahou střední 6065 712 N/A 342 6777
S ostrahou vysoký 10733 587 N/A 780 11320
Se zvýšenou ostrahou 977 29 N/A 111 1006
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48