Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Stav k 23. 4. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20183 1614 83 1796 22072
Počet obviněných 1629 113 20 487 1742
Počet chovanců 76 7 N/A 3 83
počet odsouzených 18478 1494 63 1278 19972
S ostrahou nízký 774 190 N/A 54 964
S ostrahou střední 5762 664 N/A 318 6426
S ostrahou vysoký 10899 601 N/A 788 11500
Se zvýšenou ostrahou 988 31 N/A 115 1019
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48