Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Stav k 11. 2. 2019 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19744 1604 79 1799 21669
Počet obviněných 1713 109 21 550 1822
Počet chovanců 76 8 N/A 3 84
počet odsouzených 17978 1487 58 1221 19465
S ostrahou nízký 866 196 N/A 63 1062
S ostrahou střední 5689 623 N/A 258 5692
S ostrahou vysoký 10965 633 N/A 771 11598
Se zvýšenou ostrahou 1028 30 N/A 125 1058
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48