Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Stav k 23. 4. 2019 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19751 1654 85 1787 21706
Počet obviněných 1651 103 23 534 1754
Počet chovanců 79 9 N/A 3 88
počet odsouzených 18021 1542 62 1226 19563
S ostrahou nízký 851 218 N/A 62 1069
S ostrahou střední 5077 610 N/A 245 5687
S ostrahou vysoký 10969 680 N/A 781 11649
Se zvýšenou ostrahou 1067 29 N/A 131 1096
Počet doživotně odsouzených 44 3 N/A N/A 47