Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Novinky

25.5.2016

15. ročník Mezinárodního semináře bojových umění a zásahových technik v Kaliszi 2016

Jako zástupci Akademie VS ČR jsme se, učitelé sebeobrany kpt. Mgr. Pavel Hegr, kpt. Bc. Jan Hrnčárek a kpt. Bc. Jan Třešňák, zúčastnili jubilejního 15. ročníku Mezinárodního semináře bojových umění a zásahových technik. Seminář se …
Jako zástupci Akademie VS ČR jsme se, učitelé sebeobrany kpt. Mgr. Pavel Hegr, kpt. Bc. …

23.5.2016

Účast na konferenci evropské komise v Belgii

20. května 2016 proběhla v Bruselu konference organizovaná Evropskou komisí zaměřená na terorizmus a radikalizaci. Z každého členského státu byl pozván jeden zástupce pro vzdělávání soudců, jeden zástupce pro vzdělávání státních zástupců, jeden za vzdělávání …
20. května 2016 proběhla v Bruselu konference organizovaná Evropskou komisí zaměřená na terorizmus a radikalizaci. …

11.4.2016

Pracovní setkání učitelů akademie – zapojení Akademie VS ČR v projektu TAIEX

Aktivní účast na pracovních setkáních s odborníky ze zahraničí rozšiřuje obzor učitelům Akademie VS Informace získané při odborných debatách i v neformálních diskusích mohou často být využity ve výuce nového vězeňského personálu a ve vybraných …
Aktivní účast na pracovních setkáních s odborníky ze zahraničí rozšiřuje obzor učitelům Akademie VS Informace …

4.4.2016

Příprava vězeňského personálu pro mezinárodní prostředí

Na Akademii VS ČR probíhá od roku 2015 specializační kurz anglického jazyka pro penitenciární praxi. Tento projekt je jedinečný v Evropě, neboť účastníky seznamuje nejen s vězeňskou terminologií, která je využívaná v mezinárodním odborném kontaktu, …
Na Akademii VS ČR probíhá od roku 2015 specializační kurz anglického jazyka pro penitenciární praxi. …

30.3.2016

Účast na mezinárodní výstavě a veletrhu Enforce Tac a IWA

kpt. Mgr. Pavel Hegr se ve dnech 3. a 4. března 2016 zúčastnil, spolu se zástupci z GŘ pplk. Ing. Kufou, kpt. Mgr. Matoušem a Bc. Doležím, mezinárodní výstavy a veletrhu Enforce Tac a IWA, …
kpt. Mgr. Pavel Hegr se ve dnech 3. a 4. března 2016 zúčastnil, spolu se …

23.3.2016

Delegace VS Ukrajiny v Akademii VS ČR

Akademie VS ČR přivítala 15. – 17. března 2016 delegaci VS Ukrajiny. Na základě smlouvy, kterou podepsal generální ředitel VS ČR brig. gen. Petr Dohnal s Technical Assistance Information Exchange Instrument Evropské komise, se Akademie …
Akademie VS ČR přivítala 15. – 17. března 2016 delegaci VS Ukrajiny. Na základě smlouvy, …

21.3.2016

Konference IV. penologické dny

Akademie Vězeňské služby ČR uspořádá ve dnech 13. a 14. září 2016 IV. penologické dny, tentokrát na téma „Psychopatologie v současné penitenciární praxi“. O vstupní referáty jsme požádali několik předních odborníků z akademické sféry i …
Akademie Vězeňské služby ČR uspořádá ve dnech 13. a 14. září 2016 IV. penologické dny, …

10.3.2016

Pracovní setkání učitelů AVS – mezinárodní projekt IDECOM

Dne 4. března 2016 proběhlo setkání učitelů Akademie VS ČR zaměřené na vzdělávací aktivity Vězeňské služby Rumunska hrazené Evropskými fondy. Soustavné vzdělávání učitelů Akademie VS ČR je nezbytnou podmínkou pro zajištění kvalitní výuky personálu VS …
Dne 4. března 2016 proběhlo setkání učitelů Akademie VS ČR zaměřené na vzdělávací aktivity Vězeňské …