PRAHA 14. února (MSp) – Zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a Úřadu práce ČR včera podpisem dvou memorand zahájili intenzivnější spolupráci. Takto systémová spolupráce resortních složek ministerstva spravedlnosti a ministerstva práce a sociálních věcí zde dosud chyběla. Strany chtějí zaměřit své úsilí na rekvalifikaci osob ve výkonu trestu tak, aby i lidé se záznamem v trestním rejstříku našli vhodné pracovní uplatnění. Snahou je také zlepšit zaměstnávání odsouzených s alternativním trestem.
„Zaměstnávání umožňuje udržet a rozvíjet stávající pracovní návyky odsouzených a současně vytváří pracovních návyky těm s malými nebo vůbec žádnými zkušenostmi, uvedl generální ředitel Vězeňské služby GŘ Petr Dohnal. Memorandum uzavřené mezi Vězeňskou službou ČR a Úřadem práce ČR cílí na rekvalifikace osob ve výkonu trestu, neboť vzdělávání za mřížemi má bezesporu pozitivní efekt při návratu na svobodu. Za Úřad práce ČR memoranda podepsal ředitel odboru zaměstnanosti generálního ředitelství Jan Karmazín. Ten událost okomentoval slovy: „Zaměstnavatelé se často obávají člověka s trestní minulostí přijmout a ten se pak dostává do začarovaného kruhu. Protože nemá práci, nemá ani příjem a potřebuje peníze. Výsledkem pak může být další trestná činnost. Klienti s trestní minulostí jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Právě proto se i jim snaží Úřad práce ČR ve zvýšení míře pomoci v návratu na trh práce.“
Memorandum uzavřené mezi probační a mediační službou a úřadem práce se soustředí na odsouzené s alternativním trestem. Obě strany se zavázaly ke krokům směřujícím k zaměstnávání těchto osob. Faktor zaměstnanosti totiž hraje pozitivní roli v tom, aby se bývalí pachatelé odklonili od kriminální kariéry a setrvali na správné cestě.  „Vedle vedení klientů vracejících se z vězení řešíme i problematiku klientů na svobodě, kterým byl uložen alternativní trest. I oni mají záznam v trestním rejstříku. Stabilní zaměstnání a legální příjem považujeme za jeden z klíčových ochranných faktorů přispívajících k tomu, aby se lidé s trestní minulostí nevrátili ke kriminální kariéře,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby ČR Andrea Matoušková.
Zaměstnávání osob ve výkonu trestu je oblastí, které se resort spravedlnosti věnuje dlouhodobě. Aktuálně pracuje 8 895 osob, což je 60,57 % odsouzených. A počet pracujících vězňů stále roste. Vězni pracují jak pro veřejné, tak pro soukromé subjekty.

red

PRAHA 9. února (VS ČR) – Vězeňská služba ČR se i v letošním roce zúčastní mezinárodní přehlídky a veletrhu obranných a bezpečnostních technologií Future Forces Forum 2018. Fórum rovněž představuje mezinárodní odbornou platformu setkávání odborníků z oblasti bezpečnosti a obrany, představitelů bezpečnostních sborů a složek a zástupců státní a veřejné správy. Generální ředitel VS ČR Petr Dohnal převzal nad projektem FFF záštitu.

Vězeňská služba ČR se zúčastnila fóra v roce 2016, kdy účastníkům představila specifika své práce v bezpečnostní oblasti, zejména efektivní využití služební kynologie pro zajištění bezpečnosti a pořádku ve věznicích. Ve své statické expozici ukázala současné i historické donucovací prostředky, stejně jako součástky výstroje a výzbroje. Velký zájem návštěvníků veletrhu patřil tradičně i nedovoleným předmětům nalezeným u vězňů.

„Od roku 2016 se nám nejenom podařilo stabilizovat sbor, ale současně uskutečnit řadu významných změn, které české vězeňství přiblížily na úroveň srovnatelnou s vyspělými státy západní Evropy a současně navázaly na vysoké odborné standardy českého penitenciárního systému z dob před druhou světovou válkou,“ uvedl generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal. „Byla přijata dlouhodobá koncepce rozvoje vězeňství a současně se začala naplňovat její první východiska… za všechna bych jmenoval snížení počtu typů věznic ze čtyř na dva, které umožní efektivněji umísťovat vězněné osoby a zohledňovat lépe jejich snahu o vlastní nápravu či zahájení u nás dosud nevídaného pilotního projektu tzv. Otevřené věznice, kde se odsouzení připravují na život na svobodě,“ dodal.

V oblasti materiálně technického zabezpečení se vězeňské službě podařilo zahájit proces přezbrojení na moderní typy zbraní domácí provenience, zahájit přípravu řadu pilotních projektů pro využití nových detekčních systémů bránících průniku nedovolených látek a předmětů do objektů věznic. Tyto novinky by vězeňská služba ráda představila návštěvníkům setkání Future Forces Forum na podzim v Praze.

red

PRAHA 24. ledna (VS ČR) – Dvacet eskortních vozidel  VW Transporter v hodnotě téměř 25 miliónů korun převzala dnes Vězeňská služba České republiky. Jedná se o tzv. malá eskortní vozidla, která slouží standardně k převozu tří vězňů a  šesti doprovodných osob  včetně řidiče s možností úpravy na převoz pěti vězňů a čtyř doprovodných osob včetně řidiče.
„Vozový park jsme malými eskortními auty naposledy obnovili před 13 lety. Přestože jsou v permanentním provozu, snažíme se, aby naše eskortní vozidla byla ve výborném stavu a sloužila co nejdéle. Nyní tedy 20 věznicím přibydou tato nová moderní, speciálně upravená  a navíc ekologicky šetrná vozidla,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal. Aktuálně VS ČR disponuje 191 eskortními vozidly včetně autobusů a sanitek. V roce 2017 bylo v rámci VS ČR v provozu 600 vozidel, která celkem najela 8 400 000 km, z toho eskortní vozidla měla na svých tachometrech celkem 2 400 000 km. Celková spotřeba pohonných hmot byla cca 1 000 000 litrů, z toho 200 000 litrů benzínu a 800 000 litrů nafty. V loňském roce eskortovala VS ČR celkem 121 170 vězněných osob. Zrealizovala 50 548 dálkových eskort, 36 199 eskort k orgánům činným v trestním řízení a 34 130 eskort do zdravotnických zařízení. Eskort s mimořádnými bezpečnostními opatřeními VS ČR provedla loni celkem 357.

pek

PRAHA 17. ledna (VS ČR) – Delegace Hasičského záchranného sboru ČR v čele s  ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Romanem Hlinovským navštívila dnes generální ředitelství Vězeňské služby ČR, kde se setkala s generálním ředitelem VS ČR Petrem Dohnalem. Po úvodní diskusi o aktuální situaci a problémech ve vězeňství se hosté přesunuli na prohlídku Vazební věznice  Praha Pankrác.

Zde se podrobně zajímali o každodenní chod věznice včetně rizika vzniku požárů. Příslušníci vězeňské služby ve věznici jim názorně předvedli, jak se v případě vzniku požáru otevírají celové dveře a jak se provádí některé specifické operace související s jeho likvidací. Vězeňská služba ČR  udržuje dlouholetou pravidelnou spolupráci s Hasičským záchranným sborem zejména v oblasti požární prevence či požárních cvičení.  Přímo ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem či v rámci celého Integrovaného záchranného systému se v loňském roce požární cvičení konala ve vazebních věznicích: České Budějovice, Hradec Králové, Praha Ruzyně, Praha Pankrác a dále ve věznicích Karviná, Ostrava, Vinařice, Odolov, Příbram, Oráčov, Stráž pod Ralskem, Bělušice, Opava, Ostrov, Rapotice, Olomouc, Rýnovice.

PRAHA  10. ledna (VS ČR) – Sportovní klub policie Nový Jičín zve všechny zájemce z řad ozbrojených sborů i široké veřejnosti k účasti na pravidelném 5. Policejním pochodu, který se bude konat v sobotu 26. května v Beskydech.  

Policejní pochod je pořádán každoročně poslední sobotu v květnu při příležitosti Dne Policie ČR, a je určen příslušníkům IZS ČR, ozbrojených uniformovaných složek ČR, příslušníkům ozbrojených uniformovaných složek ze zahraničí, členům klubů vojenské historie, obce legionářské, veteránům policie, členům sborů dobrovolných hasičů apod., a dále i všem civilním osobám, které se chtějí jen tak projít a poznávat krásy Beskyd.

Další informace o konání pochodu i možnost podat elektronickou přihlášku najdete zde .

 

PRAHA 1. ledna (VS ČR) – V roce 2018 čekají Vězeňskou službu České republiky hned dvě velmi významná výročí. Právě letos totiž uplyne 25 let od okamžiku, kdy po rozpadu Československa vznikla k 1. 1. 1993 společně se samostatnou Českou republikou i Vězeňská služba ČR. Zároveň uplyne 100 let od vzniku Československé republiky, kdy tehdejší ministr spravedlnosti František Soukup v prosinci 1918 vydal výnos s textem služebního slibu zavazujícího dozorkyně a dozorce k věrnosti nové republice.

Zřízení VS ČR v lednu 1993 vycházelo z politických a společenských změn let minulých a symbolizovalo návrat k humanistickým tradicím českého vězeňství. Klíčovým legislativním aktem při zřízení Vězeňské služby se stal zákon č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži. Došlo k podstatnému zcivilnění VS ČR a aktuálními úkoly byla nutnost lepšího vzdělávání vězeňského personálu a modernizace výkonu vazby a trestu, resp. zacházení s vězněnými osobami se zřetelem na dodržování jejich lidských a občanských práv. Svůj podíl na úspěšném zvládnutí zmíněných úkolů má i začátkem 90. let obnovená vězeňská duchovní služba a řada nestátních humanitárních organizací. V další fázi se VS ČR zaměřila na změnu svého vnějšího obrazu, poznamenaného dvěma totalitními režimy. Z toho důvodu byla zahájena kontinuální spolupráce nejen s médii, ale i se zahraničními partnery.

Vězeňská služba České republiky se za 25 let stala respektovaným ozbrojeným sborem a spolehlivým partnerem pro organizace doma i v zahraničí. Zacházení s vězněnými osobami a jejich náprava se dostala na úroveň západních evropských států. Reforma českého vězeňství společně se zkvalitňováním práce VS ČR tak, aby ještě lépe sloužila českému státu, ale samozřejmě není u konce. Vězeňská služba České republiky je odhodlána i nadále intenzivně pracovat na naplňování cílů a úkolů stanovených v Koncepci vězeňství do roku 2025, rozvíjet spolupráci se svými partnery a budovat dobré a transparentní vztahy s veřejností.

PRAHA 21. prosince (VS ČR) – Za dlouholetou a záslužnou práci pro Český svaz bojovníků za svobodu převzal Petr Dohnal z rukou předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky Pamětní medaili II. stupně. Při této příležitosti též Petr Dohnal udělil medaile VS ČR a pamětní medaile Věznice Valdice zaměstnancům Generálního ředitelství VS ČR za významnou a dlouholetou spolupráci.

 

PRAHA 15. prosince (VS ČR) – Vězeňská služba ČR si ve čtvrtek připomněla svůj významný svátek – Den českého vězeňství, konaný každoročně 14. prosince, v den výročí vydání prvního služebního slibu vězeňských dozorců v roce 1918. Letošních oslav spojených s vyznamenáváním zasloužilých pracovníků sboru se zúčastnila i manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová, která spolu s generálním ředitelem Vězeňské služby ČR Petrem Dohnalem ocenění předávala. Na závěr slavnostního shromáždění obdržela i ona Čestnou medaili Vězeňské služby ČR.     

U příležitosti Dne českého vězeňství se v českých věznicích a vazebních věznících konají služební shromáždění k připomenutí historických tradic, reformních úspěchů a dosažených výsledků v českém vězeňství. Den českého vězeňství je spojen rovněž s oceněním služebních a pracovních úspěchů příslušníků a občanských zaměstnanců a udělením resortních vyznamenání.

 

 

 

PRAHA 15. prosince (VS ČR) – U příležitosti Dne českého vězeňství se ve čtvrtek na pražských Olšanských hřbitovech konal pietní akt u hrobu zakladatele moderních vězeňských metod Františka Josefa Řezáče. Řezáčův hrob adoptovala v roce 2015 Vězeňská duchovenská péče; hrob upravují v rámci extramurálních aktivit vězni z Vazební věznice Praha – Pankrác.  Vězeňskou službu ČR reprezentoval náměstek generálního ředitele Simon Michailidis, který připomněl důležitosti služby pro společnost v osobě F. J. Řezáče.

Předseda VDP Pavel Zvolánek zdůraznil odvahu tohoto reformátora a potřebnost navazovat na hodnoty formulované F. Řezáčem. Předseda Ekumenické rady církví a také bývalý kaplan ve V Pardubice Daniel Ženatý svým pozdravem vyjádřil podporu službě kaplanů a dobrovolníků. Hlavní kaplan Pavel Kočnar zdůraznil, že příklad a dílo F. J. Řezáče je to nejlepší dědictví, které české vězeňství má. Celou akci, kterou moderoval ředitel odboru výkonu vazby a trestu Pavel Horák, pak modlitbou uzavřel královéhradecký biskup a člen Rady pro Duchovní službu ve věznicích a ústavech Josef Kajnek. Shromáždění se v hojném počtu zúčastnili kaplani, dobrovolní duchovní, zaměstnanci VS ČR a další hosté.

 

PRAHA 14. prosince (VS ČR) – Na Den českého vězeňství 14. 12. 2017 byla při ekumenické bohoslužbě v kostele svatého Václava Církve československé husitské Na Zderaze u příležitosti vyslání nových vězeňských kaplanů a dobrovolníků slavnostně podepsána smlouva mezi Ekumenickou radou církví, Českou biskupskou konferencí a Vězeňskou duchovenskou péčí. Jedná se o zásadní dokument, který potvrzuje unikátnost duchovní péče ve věznicích v ČR ve spolupráci 13 křesťanských církví, která nemá nikde ve světě obdoby.