Úřední deska

Úřední deska

Úřední deska

13.4.2010 9:58

1. Název
Vězeňská
služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR)

Věznice Znojmo
 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

 

3. Organizační struktura
Organizační
strukturu zde.
 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní
údaje najdete zde.
 

5. Bankovní spojení
19-7032881/0710
 

6.
00212423
 

7. DIČ
CZ00212423
 

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů 

 

9. Žádosti o informace
Dotaz
lze podat:
a)
osobně na podatelně organizační jednotky
b)
písemně na adrese organizace
c)
elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně organizační jednotky
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR 
http://www.postsignum.cz/certifikaty uzivatelu.html

 

12. Opravné prostředky

  • stížnost proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu zde.
  • opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
  • opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde

13. Formuláře

Strukturovaný životopis zde.

Žádost o přijetí do pracovního poměru zde.

Žádost o přijetí do služebního poměru zde.

Návrhy smouvy při zaměstnávání odsouzených pro cizí subjekty zde.

Žádost o poskytnutí informace zde

http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/formulare-35/

 

14. Popisy postupů
V
této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě.

Pravidla telefonní styku s odsouzenými nalzenete zde.

Pravidla přijímání korespondence naleznete zde.

Pravidla přijímání balíků naleznete zde.

 

Pravidla přijímání návštěv zde.

 
Postup zasílání finačních prostředků vězněným osobám je zde.
 

15. Předpisy
Přehled
právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR :

Řád výkonu vazby

Řád výkonu trestu

Další platné právní předpisy zde

16. Výroční zpráva

Od roku 2010 jsou výroční zprávy zpracovávány v rámci celé VS. K nahlédnutí jsou na stránkách Generálního ředitelství VS ČR .

za rok 2006

za rok 2007

za rok 2008

za rok 2009

za rok 2010

výroční zpráva VS za rok 2010

 výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., rok 2011