Úřední deska

Úřední deska Věznice Valdice

Úřední deska Věznice Valdice

3.4.2017 16:29

 

1. Název
Vězeňská služba České republiky, Věznice Valdice
 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 

3. Organizační struktura
Organizační strukturu Věznice Valdice najdete zde.

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení
Česká národní banka Hradec Králové
Číslo účtu: 52239881/0710

6. IČ
00212423 

7. DIČ
CZ00212423

8. Dokumenty
Rozpočet- informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8  

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) písemně na adrese organizace
b) prostřednictvím datové schránky organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) písemně na adrese organizace
b) prostřednictvím datové schránky organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
e) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.

12. Opravné prostředky
Opravné postředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.  

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

16. Výroční zpráva

za rok 2012


za rok 2011

za rok 2010

za rok 2009

za rok 2008