Úřední deska

Úřední deska Vězeňské služby ČR

14.1.2010 16:29

1. Název
Vězeňská služba České republiky, Věznice Světlá nad Sázavou

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura
Organizační strukturu Věznice Světlá nad Sázavou najdete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení 
2231881/0710 (účet neslouží k zasílání finančích prostředků odsouzeným ženám)
6015-2231881/0710 - pro zasílání finančních prostředků odsouzeným ženám (podrobnější informace ZDE)
019-2231881/0710 - pro úhrady pohledávek vůči VS ČR

6. IČ
00212423

7. DIČ
CZ00212423

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů
  • Rozpočet - informace o rozpočtu VS naleznete zde v bodě 8


9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Věznice Světlá nad Sázavou
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Věznice Světlá nad Sázavou
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde

13. Formuláře
Žádosti o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde. 

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde. 

16. Výroční zpráva
Od roku 2011 jsou výroční zprávy zpracovány za celou Vězeňskou službu a jsou k nahlédnutí zde

za rok 2010

za rok 2009

za rok 2008

za rok 2007