Noc kostelů 2017 ve Věznici Příbram

Noc kostelů 2017 ve Věznici Příbram

13.6.2017 10:32

PŘÍBRAM 13. června (VSČR) - Letos podruhé se Věznice Příbram v rámci své duchovní péče připojila k mezinárodní akci Noc kostelů. Po loňském úspěchu jsme rozšířili program i mimo vězeňskou kapli, jejíž kapacita (20 míst k sezení) nemohla pojmout objem zájemců z  tisíce odsouzených o celodenní kulturní program. Ten letos probíhal již současně na několika místech ve věznici následujícím způsobem: open-air koncert vězeňské hudební skupiny na vycházkovém dvoře, projekce filmu Skokan a příspěvek Pavla Gregora na učebně Krizového oddělení, výstava fotografií Člověk a víra a přednáška psychologa Mgr. Martina Kalouse v kapli. Letošní symbolická Noc, tak dostala již spíše podobu malého kulturního festivalu uvnitř věznice. Jednotícím motivem či sdělením všech vystoupení byla potom možnost kvalitního života bez drog na základě vnitřně odhalené a žité spirituality a vlastní tvůrčí činnosti. Obohacujícím momentem celé akce byl její komunitní rozměr, kdy se odsouzení i zaměstnanci společně podíleli na její přípravě a realizaci, stejně jako na možnosti shlédnout během dne jednotlivé části v roli diváků.

Noc kostelů ve Věznici Příbram zahájili v pátek 9. června v 9.30hod. svými krátkými proslovy první zástupce ředitele věznice plk. Mgr. Petr Červený, zástupce vedoucí oddělení výkonu trestu npor. Mgr. Vladimír Rampas a kaplanka věznice Mgr. Vendula Glancová. Poté proběhl ve vycházkovém prostoru koncert romské hudební skupiny pod vedením vychovatelky Bc. Aleny Mrázové, která také nečekaně sama za doprovodu svých svěřenců zazpívala a sklidila jeden z největších potlesků během celého dne. Odsouzení ze Specializovaného oddělení měli souběžně v době konání koncertu možnost shlédnout nový český film režiséra Petra Václava Skokan, jehož předpremiérová projekce právě u nás ve věznici byla významnou kulturní událostí, neboť mezi nás zavítal režisér P. Václav osobně a s ním také dva hlavní protagonisté. Filmový štáb uskutečnil během naší Noci kostelů dvě projekce zmíněného filmu s následnými debatami s odsouzenými, které byly mimořádně zdařilé a tematicky zapadly do kontextu celého programu. V odpoledních hodinách bylo opět z čeho vybírat. Nejprve proběhla přednáška terapeuta a adiktologa, postavy známé z českého filmu Piko Pavla Gregora, který mezi nás zavítal z Psychiatrické léčebny v Bohnicích a seznámil odsouzené ze Specializovaného oddělení strhujícím způsobem se svým životním příběhem a vlastní niternou spiritualitou, která mu umožnila zvítězit v boji se závislostí. Poté následovala odborná přednáška psychologa věznice Mgr. Martina Kalouse na téma Spiritualita jako most k životu, určená již tradičně zaměstnancům věznice. Poslední zmíněná přednáška proběhla v klidném prostoru vězeňské kaple, jejím doprovodným programem byla vernisáž části putovní výstavy fotografií s duchovní tématikou spolku Člověk a víra. Ten na bytízské Noci kostelů opět pořizoval umělecky vysoce hodnotnou fotodokumentaci prostřednictvím fotografky Mgr. Martiny Řehořové, Ph.D.

Děkujeme tímto všem zúčastněným, kteří nám pomohli svým úsilím letošní Noc kostelů zrealizovat. V tuto chvíli je zřejmé, že Noc kostelů má své pevné místo nejen v rámci duchovní péče ve věznici, ale řadí se k akcím, které svým záběrem dalece přesahují její hranice. A je to právě tento moment vykročení ven z duchovních prostorů, kaplí a modliteben směrem k veřejnosti, který je vlastním smyslem konání Noci kostelů. Zda se nám letos  tento přesah podařil společně zrealizovat, je patrné z pořízené fotodokumentace a útržku přiloženého textu, který vytvořil jeden z účastníků z řad odsouzených přímo na místě konání zahajovacího koncertu: „…. na chvíli radost se do tváří vrátila – když Věznice Příbram koncertem ožila – patří vám poklona a mé hluboké dík – že jsem dnes s vámi mohl u toho být …“

Kaplanka Věznice Příbram Mgr. Vendula Glancová

Uvedené fotografie z Noci kostelů poskytla Věznici Příbram: Mgr. Martina Řehořová, Ph.D. - Spolek Člověk a víraMartina Řehořová - Spolek Člověk a víra
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra 
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra 
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra 
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra 
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra 
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra 
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra 
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra 
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra
Martina Řehořová - Spolek Člověk a víra