Kontaktní osoby pro oblast zaměstnávání vězňů:

KONTAKTY NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ VĚZŇŮ JSOU URČENY POUZE TĚM, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM ZAMĚSTNAT VĚZNĚNÉ OSOBY ČI POPTÁVAJÍ PRODUKTY, KTERÉ VĚZNĚNÉ OSOBY VYRÁBĚJÍ!

Ostatní kontakty pro Vaše dotazy jsou uvedeny níže.

jméno telefon e-mail
 Ing. Jaroslav Hiřman  261 032 360, 723 20 3814 (vedoucí zaměstnávání vězňů)  jhirman(a)vez.pan.justice.cz
 Jana Čelišová  261032362 (zaměstnávání vězňů)  jcelisova(a)vez.pan.justice.cz 
 Hana Charvátová  261 032 380, 725 923 711 (KOVO - pracoviště vězňů)  hcharvatova(a)vez.pan.justice.cz 
 Stanislav Ross   261 032 373, 778 487 334 (TISK - pracoviště vězňů)  sross(a)vez.pan.justice.cz

 www.Arestshop.cz, VV Praha-Pankrác, PHČ KOVO, Soudní 988/1, 140 57 Praha 4, e-mail: obchod@arestshop.cz
 
www.vstisk.cz/, VV Praha-Pankrác, VS Praha, Soudní 988/1, 140 57 Praha 4, e-mail: vstisk@vstisk.cz


poštovní adresa vazební věznice

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Praha - Pankrác
P. O. Box 5
140 57 Praha 4

adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Praha - Pankrác
Soudní 988/1
140 57 Praha 4

úřední hodiny
Pondělí až čtvrtek 7.00 - 15.45
Pátek 7.00 - 14.00

telefonní čísla
ústředna: +420 261 031 111

faxová čísla
podatelna: +420 241 405 340

adresa internetové stránky
http://www.vscr.cz/veznice-pankrac-26/

ID datové schránky
xpzd46b

elektronická adresa
vvpankrac(zavinac)vez.pan.justice.cz

e-mailová adresa neslouží pro kvalifikovaná podání a pro zasílání korespondence vězněným osobám. Zasílání korespondence vězněným osobám se řídí ustanovením § 17 zák. č. 169/1992 Sb. Pro kvalifikovaná podání slouží elektronická podatelna Vězeňské služby ČR e-podatelna(zavinac)grvs.justice.cz.


Ve věznici je zaveden bezhotovostní styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených a obviněných.
Držení finanční hotovosti není odsouzeným nebo obviněným ve vazební věznici povoleno a může být posuzováno jako závažné porušení ZVTOS, ZVV a vnitřního řádu. Peníze lze odsouzeným a obviněným zaslat do věznice běžně používaným způsobem poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzených a obviněných. Peníze je možné přijmout rovněž bankovním převodem, kdy číslo účtu a variabilní symbol sdělí pracovnice oddělení ekonomického odsouzeným nebo odesilateli peněz, viz kontakty níže. Pokud nesouhlasí s jejich přijetím, jsou peníze vráceny zpět na adresu odesílatele.

další kontakty:

sekretariát ředitele vazební věznice
tel. 261 032 101
vvpankrac(zavinac)vez.pan.justice.cz
 


 
 

 


 

 
                 Vrchní rada
     plk. Mgr. Pavel Hadrava
ředitel vazební věznice
sekretariát tel.: 261 032 101
                     Rada
          plk. Mgr. Pavel Dresler
          I. zástupce ředitele
    sekretariát tel.: 261 032 101
               Ing. Jan Kraus
              zástupce ředitele
    sekretariát tel.: 261 032 101

 
Mgr. Jiří Diviš 
vedoucí sekretariátu ředitele 
tel.: 261 032 101, 111
gsm: 724 952 826
e-mail: JDivis(zavinac)vez.pan.justice.cz

Mgr. Lea Berková

tisková mluvčí
právník
tel: 261 032 155
gsm: 724 952 828
e-mail: LBerkova(zavinac)vez.pan.justice.cz


kontaktní osoba pro styk s veřejností
dle zákona 106/1999 Sb.
Alena Gregorová
tel. 261 032 110
agregorova(zavinac)vez.pan.justice.cz

vedoucí oddělení:

vězeňská stráž
mjr. Bc. Ladislava Kavková
tel. 261 032 202

oblastní velitel Justiční stráže
mjr. Bc. Miroslav Čepelka
tel. 261 032 202

výkon trestu
mjr. Mgr. Lucie Kováčová
tel. 261 032 402

výkon vazby
mjr. Mgr. Tatiana Zemanová
tel. 261 032 602

prevence a stížnosti
mjr. Mgr. Pavel Kalabza
tel. 261 032 140

personální
Bc. Jana Alfoldiová
tel. 261 032 105
Žádosti o volná pracovní či služební místa zasílejte pomocí e-mailu vvpankrac.pers(zavinac)vez.pan.justice.cz
tel. 261 032 106, 261 032 114

správní
Alena Gregorová
tel. 261 032 110

ekonomické
Ivana Rychtová
tel. 261 032 280

logistika a výrobní činnosti
Ing. Václav Kubeš
tel. 261 032 240

správa IS/ICT
Bc. Václav Sokol
tel. 261 032 160

zaměstnávání vězněných osob 
Ing. Jaroslav Hiřman
tel. 261 032 360

kaplani
RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil
Mgr. Simona Tesařová
tel. 261 032 180

nemocnice s poliklinikou:

ředitel nemocnice

Bc. Miroslav Kuhn
tel. 261 033 002Navigace

QRCode

Google Maps