Časopis Pankrác Times

Časopis Pankrác Times

8.9.2015 8:58

Občasník Pankrác Times je ve Vazební věznici Praha-Pankrác vydáván se svolením ředitele více než 12 let. Bohužel z ekonomických důvodů je prozatím vydávání Pankrác Times pozastaveno.

Redakční rada se scházela 1x týdně ve svém osobním volnu ve studijním ateliéru, kde diskutovala o nových tématech a příspěvcích zaslaných z řad odsouzených. Je nutno uvést, že jedinými přispěvateli byli právě jen odsouzení z pankrácké vazební věznice.

Pankrác Times byl vydáván pomocí offsetového tisku, který zprostředkovává pracoviště tiskárna pro odsouzené muže. Občasník byl pravidelně zasílán institucím jako jsou Knihovna hlavního muzea v Praze, Kancelář prezidenta republika, Vrchní soud v Praze a dalším. 

jid Fotogalerie