Časopis Pankrác Times

Časopis Pankrác Times

23.5.2012 8:58

Občasník Pankrác Times je ve Vazební věznici Praha-Pankrác vydáván se svolením ředitele více jak 12 let.

Po roce 2000 obdržela redakční rada, kterou tvoří 5-6 odsouzených z oddělení výkonu trestu, sponzorský dar ve formě počítače, a to na zlepšení práce redaktorů, editorů a šéfredaktora časopisu.

Redakční rada se schází 1x týdně ve svém osobním volnu ve studijním ateliéru, kde diskutuje o nových tématech a příspěvcích zaslaných z řad odsouzených. Je nutno uvést, že jedinými přispěvateli jsou právě jen odsouzení z pankrácké vazební věznice.

Pankrác Times je vydáván pomocí offsetového tisku, který zprostředkovává pracoviště tiskárna pro odsouzené muže. Velkou zásluhu na vzniku, setrvání, ale hlavně i na obsahové kvalitě Pankrác Timesu má psycholožka oddělení výkonu vazby a trestu PhDr. Jana Sýkorová, která celý projekt rediguje a zastřešuje. Pankrác Times je převážně určen pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, ale pravidelně je zasílán institucím jako jsou Knihovna hlavního muzea v Praze, Kancelář prezidenta republika, Vrchní soud v Praze a dalším.

JID
 Fotogalerie