Úřední deska

Úřední deska Vězeňské služby ČR

14.1.2010 16:29

1. Název
Vězeňská služba České republiky
Věznice a ústav pro výkon
zabezpečovací detence OPAVA

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 
3. Organizační struktura
Organizační strukturu Věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava naleznete  zde

4. Kontaktní údaje najdete v rubrice "Kontakty".

5. Bankovní spojení 

Účet Věznice a ÚVZD Opava je veden u České národní banky, pobočka Ostrava

Výdajový (základní) účet:                           70939881/0710
Příjmový účet - úhrady pohledávek a jiné: 19-70939881/0710
Depozitní účet - včetně peněz vězňů:   6015-70939881/0710

6. IČ
00212423
 
7. DIČ
CZ00212423
 

8. Dokumenty

  •  Seznam hlavních dokumentů
  • Rozpočet - informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete  na www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení nelzenete zde.

 13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.
 
14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.
 
15. Předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů aplikovaných ve Vězeňské službě ČR naleznete zde.