Úřední deska

Úřední deska Vězeňské služby ČR

23.4.2013 8:29

1. Název
Věznice Odolov 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 

3. Organizační struktura
Organizační strukturu věznice Odolov najdete zde.
 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.
 

5. Bankovní spojení 
Výdajový účet:  507045881/0710 

Příjmový účet:  19-507045881/0710

Depozitní účet: 6015-507045881/0710

Depozitní účet slouží k zasílání finančních prostředků odsouzeným.
Při zasílání je nutné uvést Variabilní symbol = datum narození vězně ve formátu den,měsíc,rok.
(Příklad: dat. nar. = 3.4.1912   Variabilní symbol = 03041912)

 

6. IČ
00212423
 

7. DIČ
CZ00212423
 

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů
  • Rozpočet - informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně věznice Odolov
b) písemně na adrese organizační jednotky
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizační jednotky

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně věznice Odolov
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizační jednotky
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizační jednotky

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.
 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

 

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.
 

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.
 

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde. 
 

16. Výroční zpráva

za rok 2011

za rok 2010

za rok 2009

za rok 2008