Úřední deska

14.1.2010 16:29

1. Název
Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno (zkráceně VVaÚpVZD Brno)

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 

3. Organizační struktura
Organizační strukturu VVaÚpVZD Brno najdete zde.

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde. 

5. Bankovní spojení
6015-59035881/0710

6. IČ
00212423

7. DIČ
CZ00212423

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů
  • Rozpočet - informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo VVaÚpVZD Brno
b) písemně na adrese VVaÚpVZD Brno
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky VVaÚpVZD Brno

9.1. Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo VVaÚpVZD Brno
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese VVaÚpVZD Brno
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky VVaÚpVZD Brno

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde. 

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

16. Výroční zpráva
Výroční zprávu VVaÚpVZD Brno za rok 2009 naleznete zde
Výroční zprávu VS ČR za rok 2010 naleznete zde.