Úřední deska

14.1.2010 16:291. Název
Vězeňská služba České republiky (VS ČR) - Věznice Břeclav, Za Bankou 3, P.O.BOX 74, 690 02  Břeclav
 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 

3. Organizační struktura
Organizační strukturu Věznice Břeclav najdete zde.
 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje Věznice Břeclav najdete zde.
 

5. Bankovní spojení 
1036881/0710

Číso účtu pro zasílání peněžních částek odsouzeným:
6015-1036881/0710
 

6. IČ
00212423
 

7. DIČ
CZ00212423
 
8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů
     
  • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace


10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.

 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

 

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde

 

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.
 

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

 

16. Výroční zpráva
rok 2009
rok 2010