Úřední deska

Úřední deska Vazební věznice Hradec Králové

3.11.2011 9:29

1. Název
Vězeňská služba České republiky, Vazební věznice Hradec Králové (zkráceně  VS ČR Vazební věznice Hradec Králové)
 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 

3. Organizační struktura
Organizační strukturu VS ČR najdete zde. 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.
 

5. Bankovní spojení 
24238881/0710 - výdajový účet určený pro platby faktur

6015-24238881/0710 -účet pro konta vězňů - avízo na adresu věznice pro koho je platba určena nebo do variabilního symbolu vepsat rodné číslo vězně

19-24238881/0710 -  účet určený pro úhrady pohledávek od vězňů a bývalých vězňů (uvést variabilní symbol přidělený vazební věznicí)

6. IČ
00212423
 

7. DIČ
CZ00212423
 

8. Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů
Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8
 

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Vazební věznice Hradec Králové
b) písemně na adrese Vazební věznice Hradec Králové
c) elektronicky na adrese info(zavinac)vez.hrk.justice.cz 
d) prostřednictvím datové schránky organizace

 10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Vazební věznice Hradec Králové
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese info(zavinac)vez.hrk.justice.cz
e) prostřednictvím datové schránky organizace Vazební věznice Hradec Králové 

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VS ČR
naleznete zde.
 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.
 

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete  zde

16. Výroční zpráva

Za rok 2013 zde.