Kontaktní osoby pro oblast zaměstnávání vězňů:

jméno telefon e-mail
Mgr. Zdeněk Laksar 495758428 zlaksar(a)vez.hrk.justice.cz
Peter Nepasický 495758428 pnepasicky(a)vez.hrk.justice.czDůležité kontakty

Poštovní adresa
Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Hradec Králové
P. O. BOX 62
500 01 Hradec Králové

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Hradec Králové
Hradební 860
500 01 Hradec Králové

Úřední hodiny
pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 14:30
středa 8:00 - 11:00 13:00 - 14:30

Telefonní čísla
Telefonní ústředna: +420 495 758 111
Telefon na sekretariát ředitele: +420 495 758 204

Faxové číslo
+420 495 758 211

Adresa internetové stránky
http://www.vscr.cz/vazebni-veznice-hradec-kralove-75/ 

Adresa elektronické podatelny
info(zavinac)vez.hrk.justice.cz - adresa určená pro běžnou komunikaci s organizační jednotkou, neslouží pro kvalifikovaná podání, také neslouží pro zasílání korespondence vězněným osobám

e-podatelna(zavinac)grvs.justice.cz - pro zaslání elektronickým podpisem ověřené elektronické pošty a pro kvalifikovaná podání

ID datové schránky
tjfd4ke


KONTAKTY NA VEDENÍ VAZEBNÍ VĚZNICE:

Ředitel vazební věznice
Vrchní rada
plk. Mgr. Ilja Jurka
Sekretariát, tel.: 495 758 204
email: dzizkova(zavinac)vez.hrk.justice.cz
profesní životopis ke stažení zde

1. zástupce ředitele
Rada
plk. Mgr. Ivan Khom
Sekretariát, tel.: 495 758 204
email: dzizkova(zavinac)vez.hrk.justice.cz
profesní životopis ke stažení zde

Zástupce ředitele
Bc. Ladislav Louda
Sekretariát, tel.: 495 758 204
email: dzizkova(zavinac)vez.hrk.justice.cz
profesní životopis ke stažení zde

Asistentka ředitele
Dáša Žižková
tel.: 495 758 204
email: dzizkova(zavinac)vez.hrk.justice.cz


KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ:

Kontaktní osoba určená pro styk s veřejností
dle zákona 106/1999 Sb.
Mgr. Libor Pásler
tel.: 495 758 205
email:lpasler(zavinac)vez.hrk.justice.cz

Tiskový mluvčí (osoba určená pouze pro styk s médii)
mjr. Mgr. Václav Kárník (foto ke stažení zde)
tel.: 495 758 250
email: vkarnik(zavinac)vez.hrk.justice.cz

Vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Václav Kárník
tel.: 495 758 250
email: vkarnik(zavinac)vez.hrk.justice.cz

Vedoucí oddělení vězeňské stráže
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Pavel Novotný
tel.: 495 758 220
email: pnovotny(zavinac)vez.hrk.justice.cz

Oblastní velitel justiční stráže
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Rudolf Mačura
tel.: 498 016 119
email: rmacura(zavinac)vez.hrk.justice.cz

Vedoucí oddělení prevence a stížností
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Pavel Tomášek
tel.: 495 758 217
email: ptomasek(zavinac)vez.hrk.justice.cz

Vedoucí oddělení správního
Mgr. Libor Pásler
tel.: 495 758 205
email: lpasler(zavinac)vez.hrk.justice.cz

Vedoucí oddělení personálního
Mgr. Jiří Bartoš
tel.: 495 758 330
email:jbartos(zavinac)vez.hrk.justice.cz

Vedoucí oddělení ekonomického
Ing. Zdeněk Vocelka
tel.: 495 758 320
email: zvocelka(zavinac)vez.hrk.justice.cz

Vedoucí oddělení logistiky
Ing. Michal Urbánek
tel.: 495 758 270
email: murbanek(zavinac)vez.hrk.justice.cz

Vedoucí oddělení informatiky
Bc. Jiří Kmínek
tel.: 495 758 213
email: jkminek(zavinac)vez.hrk.justice.cz

Vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob
Mgr. Zdeněk Laksar
tel.: 495 758 428
email: zlaksar(zavinac)vez.hrk.justice.cz

Lékař - vedoucí zdravotnického střediska
MUDr. Zuzana Stránská, Ph. D.
tel.: 495 758 310
email: zstranska(zavinac)vez.hrk.justice.cz

Bankovní spojení
6015-24238881/0710 - účet pro konta vězňů - napsat jméno a příjmení vězněné osoby, do variabilního symbolu vepsat datum narození vězně

19-24238881/0710 - účet určený pro úhrady pohledávek od vězňů a bývalých vězňů (uvést variabilní symbol přidělený vazební věznicí)

Navigace

QRCode

Google Maps