Aktuality

14.2.2014 13:34

- 25. 3. 2014 byl publikován článek o validitě nástroje SARPO („Prediction of Offending: SARPO - The Czech Tool for Assessment of Offenders' Criminogenic Risk and Needs.“) v zahraničním odborném časopise Journal of Criminology. Pro podrobnosti viz sekci „Odborné články“.

- 31. 12. 2013 – Pomocí nástroje SARPO bylo zpracováno přes 7000 komplexních zpráv odsouzených, zaměřených na rizika a kriminogenní potřeby.

- 1. 1. 2013 – Byl vydán a do věznic distribuován 2. upgrade nástroje SARPO.

- 31. 8. 2013 - V používání nástroje SARPO bylo proškoleno již přes 700 hodnotitelů.

- 1. 4. 2013 - SARPO se stává standardním nástrojem pro tvorbu komplexní zprávy odsouzených v českých věznicích.

- 1. 11. 2012 - Nástroj SARPO je zaváděn do českých věznic v přípravném režimu.

Zpět