PDP 7 Kuřim

Norské fondy ve Věznici Kuřim

Norské fondy ve Věznici Kuřim

Kuřim 10. prosince (VS ČR) V úterý 8.prosince 2015 byla podepsána smlouva se zhotovitelem firmou Izolservis, spol. s r.o. na akci „Věznice Kuřim – nadstavba přízemní budovy B4“ realizovanou v rámci projektu „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26 let ve Věznici Kuřim“. Cena díla byla vysoutěžena částkou 16.604.292,-Kč včetně DPH.

10.12.2015 9:11

více
Úspěšné ukončení rekvalifikace

Úspěšné ukončení rekvalifikace

Kuřim 12. května (VS ČR) Ústními i praktickými zkouškami byla ukončena rekvalifikace deseti odsouzených kuřimské věznice v oboru malíř - natěrač. Vězni se na závěrečné zkoušky připravovali pod dohledem zkušených mistrů Střední školy polytechnické v Brně a nemalou měrou jim pomáhal i tým zaměstnanců věznice Kuřim.

12.5.2016 8:43

více
Závěrečnými zkouškami ukončen kurz

Závěrečnými zkouškami ukončen kurz

Kuřim 1. června (VS ČR) Poslední květnový den roku 2016 byl pro deset odsouzených ve Věznici Kuřim důležitý, podařil se jim úspěšně ukončit odborný kurz ZEDNÍK. Kurz se 150 hodinovou dotací zajistila pro odsouzené Střední škola polytechnická v Brně. Po dobu necelých dvou měsíců se snažili mistr odborného výcviku, učitelé a tým zaměstnanců věznice naučit vězně to, co zvládají učni v civilním zařízení v době tříletého učebního oboru.

1.6.2016 9:26

více
Návštěva k projektu zacházení s mladými vězni

Návštěva k projektu zacházení s mladými vězni

KUŘIM 21. dubna (VS ČR) Do kuřimské věznice, na jednodenní pracovní návštěvu, zavítali zástupci norské vězeňské služby, Rady Evropy, Ministerstva financí ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Oblastí zájmu byl především projekt „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18–26 let ve Věznici Kuřim“, který je financován z Norských fondů 2009 – 2014.

21.4.2016 8:37

více
Čerpání Norských fondů

Čerpání Norských fondů

Kuřim 18. ledna (VS ČR) Prohlédnout si reálné čerpání financí z Norských fondů přijel do Věznice Kuřim zástupce Norské ambasády pan Terje B. Englund. Tyto fondy financují projekt "Zvýšení efektivity zacházení u mladých dospělých".

18.1.2016 12:54

více
Projekt Věznice Kuřim

Projekt Věznice Kuřim

PRAHA 15. prosince (VS ČR) - V Informačním měsíčníku Projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti ČR 09/2015 vyšel článek a rozhovory s koordinátory projektu „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18–26 let ve Věznici Kuřim“. Na otázky týkající se první reflexe nad aktuálními fakty realizace projektu odpovídal koordinátor za měkkou část mjr. PhDr. Petr Juříček a koordinátor za stavební část Ing. Oto Bartoněk.  Nenechte si tak ujít, jak se zrodila myšlenka projektu, ale také jaký je aktuální stav jednotlivých aktivit, či jaké další kroky jsou v projektu naplánovány.

 Informační měsíčník 9/2015 je ke stažení zde.

15.12.2015 11:45

více
Teambuidingový projekt

Teambuidingový projekt

PRAHA 31. října (VS ČR) - V rámci předem definovaného projektu (PDP) 7 „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 – 26 let ve Věznici Kuřim“ absolvovalo sedm zaměstnanců Věznice Kuřim teambuildingový pobyt v penzionu Ohrada ve Vískách u Letovic. Pobyt v tamním rekreačním zařízení se uskutečnil ve dnech od 1. 10. – 3. 10. 2015 pod vedením akreditovaného lektora, který navrhl odpovídající program pro všechny zúčastněné.
Metoda týmového rozvoje vede ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a ke zvýšení výkonnosti a synergie celého týmu. Účastníci teambuildingu byli vděčni, že se měli možnost poznat v jiném, než pracovním prostředí, že se blíže poznali při týmových činnostech a že získali širší představy o osobním životě každého člena týmu.
Všichni účastníci na závěr obdrželi certifikát za úspěšné absolvování teambuildingového kurzu. Teambuilding byl financován z EHP a Norských fondů 2009 -2014.


 

 

Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznici Kuřim

Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznici Kuřim

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-7-007-01-2014
Rozpočet: 13 959 205 CZK (financování: 20% státní rozpočet, 80% Norské fondy)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016


Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí ČR – zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve Věznici Kuřim“. Projekt je zaměřen na výstavbu lehké jednopodlažní třítraktové nástavby stávající přízemní budovy, v níž je navrženo ubytování a další výchovné aktivity pro mladé dospělé vězně s ostrahou, tak aby vše probíhalo v souladu s evropskými a mezinárodně právními normami v oblasti lidských práv. V prostoru nástavby bude umístěno 8 ložnic, každá pro čtyři vězně, společné sociální zařízení a koupelna, úklidový prostor, terapeutická místnost, místnost pro samoobslužné aktivity (praní, vaření), kulturní místnost a kuřácký kout. Společně s prostory pro odsouzené a jejich klíčové aktivity budou součástí nového oddělení také kanceláře vychovatelů a odborných zaměstnanců. Nástavba bude sloužit k realizaci výchovně – vzdělávacího programu pro cílovou skupinu mladých odsouzených vězňů ve věku 18 – 26 let ve věznici s ostrahou a tím přispěje k úspěšnějšímu návratu mladých odsouzených do společnosti a i ke snížení jejich recidivy.
pek