PDP 5 Opava

NORSKÉ FONDY - rekonstrukce dokončena

NORSKÉ FONDY - rekonstrukce dokončena

Opava, 9. listopadu 2016 (VS ČR) - Dne 8. 11. 2016 byla provedena Stavebním úřadem Ministerstva spravedlnosti ČR závěrečná kontrolní prohlídka dokončené stavby „Rekonstrukce kotelny na výrobní halu“.

9.11.2016 13:10

více
Rekonstrukce kotelny a vzdělávací kurzy

Rekonstrukce kotelny a vzdělávací kurzy

PRAHA 9. srpna (VS ČR) - Dne 11. 4. 2016 byla zahájena rekonstrukce objektu bývalé kotelny, kde vzniknou prostory pro zaměstnávání a vzdělávání odsouzených žen.

9.8.2016 14:11

více
Norská velvyslankyně navštívila opavskou věznici

Norská velvyslankyně navštívila opavskou věznici

Opava, 7. dubna (VS ČR) - V úterý 5. dubna navštívila opavskou věznici a ústav pro výkon zabezpečovací detence velvyslankyně Norského království, Její Excelence Siri Ellen Sletner.

7.4.2016 9:28

více
Projekt Věznice Opava

Projekt Věznice Opava

PRAHA 15. prosince (VS ČR) - V Informačním měsíčníku Projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti ČR 05/2015 vyšel článek pojednávající o projektu : ,,Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava‘“. Umožnit všem ženám, které si odpykávají trest ve věznici v Opavě, pracovat a vzdělávat se, a tím zvýšit jejich schopnost vést po propuštění na svobodu řádný život, je smyslem výše uvedeného projektu. Potřebné prostory v areálu věznice vzniknou rekonstrukcí bývalé uhelné kotelny. Více o projektu se dočtete v Informačním měsíčníku.

 Informační měsíčník 5/2015 je ke stažení zde.

15.12.2015 11:31

více
Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava

Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-5-005-01-2014
Rozpočet: 14 885 381 CZK (financování: 20% státní rozpočet, 80% Norské fondy)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016


Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí ČR – zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava‘‘. Cílem projektu je zrekonstruovat objekt bývalé kotelny na prostory pro zaměstnávání a vzdělávání odsouzených žen v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv, kterými vzhledem ke stavebnímu a prostorovému uspořádání věznice v současné době nedisponuje. Tím dojde ke zvýšení možnosti pracovního uplatnění odsouzených žen, které nesplňují kritéria pro možné pracovní zařazení na pracoviště, popř. výkon pracovních činností, mimo areál věznice. V důsledku toho se navýší možnosti získání pracovních návyků u odsouzených, které je nemají vytvořeny a jejich udržení u těch odsouzených, které je vybudovány mají. To by mělo vést k lepšímu uplatnění těchto osob na trhu práce po jejich propuštění z výkonu trestu a snížení recidivy. Zároveň v rámci stavebních úprav budou vytvořeny dvě učebny umožňující realizaci vzdělávacích a dalších speciálně výchovných aktivit odsouzených žen, zaměřených na zvýšení jejich reintegračních schopností a uplatnění na trhu práce po propuštění. To přináší nové možnosti vzdělávání odsouzených žen, neboť vznikne prostor pro možnost provádění kurzů, přednášek, besed, osvětovou činnost apod. a realizaci dalších speciálně výchovných aktivit, které není možné provádět v běžných prostorách výkonu trestu.
pek