Závěrečná konference projektů

Závěrečná konference projektů

PRAHA 5. dubna (VS ČR) - Ve dnech 29. a 30. března 2017 se v krásných prostorách Tereziánského sálu Břevnovského kláštera v Praze uskutečnila závěrečná konference projektů financovaných z prostředků Norských fondů. Cílem konference bylo shrnout výsledky projektů, které cílily na zvýšení kapacit pro zacházení s vězněnými osobami, zvýšení způsobilosti vězňů a zaměstnanců věznic i na zvýšení zájmu o ohrožené skupiny ve věznicích. Zúčastněným popřál hodně úspěchů v práci převor-administrátor břevnovského kláštera, Petr Prokop Siostrzonek.

5.4.2017 15:37

více
Prodloužení termínu realizace projektů

Prodloužení termínu realizace projektů

Kancelář finančních mechanismů v Bruselu umožnila Vězeňské službě ČR možnost prodloužení realizace všech pěti projektů financovaných z prostředků Norských fondů až do termínu 30. 4. 2017 a to včetně prodloužení způsobilosti všech souvisejících výdajů.

7.4.2016 9:35

více
Kontaktní seminář v Oslo

Kontaktní seminář v Oslo

PRAHA 15. prosince (VS ČR) - Kontaktní seminář v Oslu, který se konal 21. – 23. října 2013, napomohl navázání a specifikaci spolupráce mezi zástupci Probační a mediační služby ČR a Vězeňské služby ČR a jejich norskými partnery. Součástí semináře bylo představení systému norského nápravného systému, jeho struktury a základních principů a hlavních výzev, kterým čelí a představení Akademie pro zaměstnance Vězeňské služby Norska (KRUS). Tyto informace posloužili jako základ diskuse nad hledáním styčných bodů pro možnou spolupráci a zároveň diskuse nad odlišnostmi systému nápravných služeb v ČR a v Norsku.

15.12.2015 10:47

více
Návštěva v Norsku

Návštěva v Norsku

PRAHA 24. listopadu (VS ČR) -  Ve dnech 12. – 13. října 2015 se v norském městě Lillestrøm konalo pravidelné jednání Výboru pro spolupráci programu CZ15 – Zefektivnění spolupráce v justici a rozvoj nápravných zařízení a služeb (dále jen CZ15). Za norskou stranu se jednání zúčastnili zástupci Ředitelství Norské nápravné služby. Za Českou republiku byli přítomni zástupci Ministerstva spravedlnosti, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a Ministerstva financí. Přítomen byl také zástupce Rady Evropy – partner programu.

24.11.2015 14:05

více
Projekty Norských fondů

Projekty Norských fondů

PRAHA 30. června (VS ČR) - V prosinci 2014 byly podepsány smlouvy o dílo s vítěznými dodavateli projektových dokumentací – firmou HBH atelier s.r.o. pro projekt Příbram a Nové Sedlo a s firmou DaF - PROJEKT s.r.o. pro projekt Opava a Kuřim. Na přelomu února a března byly projektové dokumentace Vězeňskou službou ČR převzaty. V nejbližších dnech budou vyhlášeny čtyři veřejné zakázky na následující stavební práce:
30.6.2015 12:11

více
Návštěva v Norsku

Návštěva v Norsku

PRAHA 18. září (VS ČR) - Zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby, Vězeňské služby, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a pracovní skupiny EMSON (projekt Elektronický monitorovací systém "ON") se zúčastnili studijní cesty do Norska. Norským partnerem bylo Ředitelství Norské nápravné služby (Directorate of Norwegian Correctional Services - DNCS). Cílem studijní cesty byla výměna vzájemných zkušeností a dobré praxe ve dvou stěžejních oblastech - první je zavedení a fungování elektronického monitorovacího systému (EMS) jako alternativního řešení pro vazbu a trest odnětí svobody, druhou oblastí je zřizování a činnost probačních domů.

18.9.2015 9:41

více
Program CZ15

Program CZ15

Hlavním cílem programu CZ15 je přispět ke zkvalitnění a zvýšení efektivity justice, zlepšování českého vězeňského systému řešením některých jeho problémů (integrace odsouzených zpět do společnosti, problematika lidských práv u zranitelných skupin, koncepční vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR) a další posílení a rozvoj činnosti Probační a mediační služby ČR.

8.10.2013 13:23

více
Seminář Norských fondů

Seminář Norských fondů

PRAHA 2. února (VS ČR) - Zpráva se seminář norských fondů konaného ve dnech 17. až 21. listopadu 2014.

2.2.2015 14:29

více
Kontaktní seminář NG

Kontaktní seminář NG

PRAHA 8. října (VS ČR) - Ve dnech 13. – 15. 8. 2013 se uskutečnil Kontaktní seminář v rámci Norských fondů. Hlavním organizátorem bylo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

8.10.2013 13:54

více
Zahajovací konference CZ15

Zahajovací konference CZ15

PRAHA 8. října  (VS ČR) - Dne 7. 10. 2013 v Justičním areálu na Míčánkách se uskutečnila zahajovací konference Programu CZ15 s názvem Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů.

8.10.2013 13:52

více