Foto týdne

A VS ČR získala akreditaci

A VS ČR získala akreditaci

Akademie VS ČR získala akreditaci na připravené vzdělávací programy pro sociální pracovníky od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a zároveň se stala akreditovaným pracovištěm. (Foto: Archív VS ČR)Pět let detence v ČR

Pět let detence v ČR

Před pěti lety byl v České republice zřízen první ústav zabezpečovací detence pri Vazební věznici Brno. Průřezový článek o první pětiletce detence v ČR najdete v příštím čísle časopisu České vězeňství. (Foto: Archív VS ČR)Zimní ráno ve Všehrdech

Zimní ráno ve Všehrdech

Zimní ráno ve Věznici Všehrdy. (Foto: Bronislava Vetešníková)

Čestný prapor VS ČR

Čestný prapor VS ČR

Vězeňská služba ČR získala v rámci loňských oslav Dne českého vězeňství čestný prapor. V současné době se prapor připravuje k vystavení v budově generálního ředitelství sboru.  
red

13.1.2014 13:45

více
Mlha a červánky v Kynšperku

Mlha a červánky v Kynšperku

Mlha a červánky při pohledu z věznice Kynšperk nad Ohří. (foto Petra Bělíková)

17.12.2013 9:12

více
Duha nad Věznicí Všehrdy

Duha nad Věznicí Všehrdy

Duhový oblouk tyčící se na Věznicí Všehrdy. (foto: Bronislava Vetešníková)

15.11.2013 9:45

více
Přebor VS ČR v kynologii

Přebor VS ČR v kynologii

Služební pes předvádí průskok hořícím oknem na přeboru VS ČR ve služební kynologii v zotavovně Pracov u Tábora. (Foto: Tomáš  Winkelhöfer)

16.10.2013 14:57

více
Přebor VSČR ve střelbě

Přebor VSČR ve střelbě

Přebor VS ČR v combat střelbě se uskutečnil na střelnici v Opařanech u Tábora (Foto: Robert Blanda)
red

2.10.2013 13:16

více
Létající pes

Létající pes

Akční snímek z výcviků psů ve Věznici Valdice. (Foto: Eva Francová, Věznice Valdice)
red

19.8.2013 13:25

více
Akademické oko

Akademické oko

Neobvyklý pohled do rondelu Institutu vzdělávání VS ČR ve Stráži pod Ralskem, který se od září přejmenuje na Akademii VS ČR. (Foto: Petr Pazdera, Stráž pod Ralskem)

1.8.2013 10:06

více