Vězeňská duchovní služba

Velikonoční přání kaplanů VS ČR

Velikonoční přání kaplanů VS ČR

PRAHA 23. března (VS ČR) Udělejme anketu „o čem jsou“ Velikonoce. Vajíčka, pomlázka, polévačka – i to k nim patří. Jaro, zeleň, volno, výlet – to také. A podle čeho jsou jednou v březnu, jindy v dubnu? Kalendář ctí křesťanský výpočet odvozený od židovského: první neděle po prvním jarním úplňku.

23.3.2016 13:16

více
Hlavní kaplan VS ČR se ujal funkce

Hlavní kaplan VS ČR se ujal funkce

PRAHA 4. června (VS ČR) – Slavnostní bohoslužbou v pražském kostele svatého Martina ve zdi se včera v podvečer ujal funkce nový hlavní kaplan Vězeňské služby ČR Pavel Kočnar z Českobratrské církve evangelické. Současně s ním byl do funkce uveden i jeho zástupce, Miloš František Převrátil z Církve římskokatolické. Funkce jim symbolicky předali jejich předchůdci, dosavadní hlavní kaplanka Květoslava Jakubalová a její zástupce Martin Škoda.

4.6.2015 12:28

více
Bohuslužba za zabitou policistku

Bohuslužba za zabitou policistku

PRAHA 3. června (VS ČR) - Dne 15.5.2014 v podvečerních hodinách se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Karlově,konala ekumenická bohoslužba k uctění památky tragicky zesnulé policistky Petry, kterou při výkonu služby srazil sfetovaný řidič.
 

3.6.2014 10:58

více
Biskup Baxant ve Věznici Rýnovice

Biskup Baxant ve Věznici Rýnovice

PRAHA 2. června (VS ČR) - V pátek dne 30.5. v odpoledních hodinách navštívil  litoměřický biskup Mons. Jan Baxant Věznici Rýnovice, která patří do jeho diecéze. Pan biskup přijel do věznice na pozvání samotných věřících vězňů, se kterými se nesetkal poprvé. V loňském roce zde totiž některé z nich křtil a biřmoval. Ve vězeňské kapli, kde je k sezení 20 míst, bylo plno, dokonce někteří zájemci o setkání s biskupem museli stát. Dvouhodinová návštěva probíhala v přátelském ovzduší, našel se i dostatek prostoru pro společnou modlitbu a zpěv. Nakonec Mons. Baxant všem požehnal a vyslovil přání přijet znovu.
Květoslava Jakubalová


Plnění dohody o duchovní službě

Plnění dohody o duchovní službě

PRAHA 2. dubna (VS ČR) -  Údaje o realizaci kaplanské služby v českých věznicích se od roku 1998 zjišťovaly pomocí stručných ročních výkazů. Pro rok 2013 byla vytvořena nová forma výkazu, která umožňuje shromáždit větší množství statistických dat o činnosti všech duchovních – kaplanů i dobrovolníků. Nabízíme Vám souhrn hlavních údajů.

2.4.2014 15:12

více
Konference duchovní služby v Německu

Konference duchovní služby v Německu

Ve dnech 22.- 26.4.2013 proběhla v německém Freiburgu výroční konference Německé duchovní služby ve vězení ("Gefängnisseelsorge"), na níž jsou pravidelně zváni také naši kaplani. Zprávu o tomto sejití můžete číst v následujícím textu, který vyšel v časopise České vězeňství a je rovněž zveřejněn na webových stránkách Vězeňské duchovenské péče, odkud článek přejímáme.
Bohdan Pivoňka

Konference "Meziprostory a architektura ve vězení"

28.8.2013 9:11

více
Představitelé VDS

Představitelé VDS

Vězeňská duchovní služba
Vězeňská duchovní služba je sborem vězeňských kaplanů, které pověřila jejich církev a s jejichž působením vyslovil výkonný výbor VDP souhlas. Kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby, jsou členy VDP a patří do deseti různých církví. Působí ve 23 věznicích a vazebních věznicích.

31.1.2010 15:47

více
Zemřela farářka Hana Vojancová

Zemřela farářka Hana Vojancová

PRAHA 15. srpna (VS ČR) - V sobotu 4.8.2012 zemřela paní farářka Mgr. Hana Vojancová, duchovní Církve československé husitské, která věnovala závěrečný úsek svého života pastorační službě v ruzyňské vazební věznici a v oddělení výkonu trestu žen v Řepích. Její nejbližší, církevní představitelé i zástupci vězeňské duchovní služby a duchovenské péče se s ní rozloučili ve čtvrtek 9.srpna v holešovickém husitském kostele.

15.8.2012 10:34

více
Mimořádná porada kaplanů

Mimořádná porada kaplanů

Ve středu 6. června 2012 proběhla v Praze na Květnici mimořádná kaplanská porada, svolaná za účelem seznámení pracovníků Vězeňské duchovní služby s některými možnými problémy, které se průběžně vyskytují  při vykonávání pastorační činnosti.

11.6.2012 11:25

více
 Setkání v budějovické vazební věznici

Setkání v budějovické vazební věznici

V pondělí 2. dubna 2012 se na pozvání  ředitelky  vazební věznice plk. Mgr. Martiny Štanglovičové setkali v její kanceláři českobudějovičtí duchovní z několika církví. Záměrem bylo navázání kontaktů.....

6.4.2012 14:27

více