Vězeňská duchovenská péče

Nástupní kurs VDP

Nástupní kurs VDP

PRAHA 7. října (VDP) - Ve dnech 2. a 3. října 2013 se uskutečnil nástupní kurz pro nové členy Vězeňské duchovenské péče v kanceláři duchovní služby na GŘ VS ČR. Přítomní frekventanti se dozvěděli něco o tom, jak vypadá prostředí našich věznic, vězeňská klientela, jaké jsou podmínky pro práci s vězni, i čeho je třeba se vyvarovat.

    

7.10.2013 15:00

více
seminář VDP ve znojmě

seminář VDP ve znojmě

Ve znojemské věznici se sešli duchovní z celé republiky, aby zde hovořili o péči o odsouzené zaměřené tentokrát na vzdělávání.

26.10.2012 10:01

více
Otevření nové kaple ve Věznici Všehrdy

Otevření nové kaple ve Věznici Všehrdy

Všehrdy 26. dubna (VS ČR) Dne 25. dubna 2012 byla ve Věznici Všehrdy slavnostně otevřena kaple pro odsouzené. Tento obřad se uskutečnil za účasti hlavní kaplanky Vězeňské služby České republiky Mgr. Květoslavy Jakubalové, zástupce hlavní kaplanky Mgr. Bc. Martina Škody, předsedkyně vězeňské duchovenské služby Mgr. Renaty Balcarové, poradce pro duchovní službu a koordinátora vězeňské duchovenské péče (dále VDP) a vězeňské duchovní služby Mgr. Bohdana Pivoňky, koordinátora VDP Věznice Všehrdy Mgr. Romana Roky , duchovního  Mgr. Vladimíra Moravce a vedení věznice.

26.4.2012 13:37

více
Členská schůze VDP

Členská schůze VDP

Ve čtvrtek 29. března 2012 se konala výroční členská schůze občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče.

6.4.2012 13:56

více
I duchovní se musí školit

I duchovní se musí školit

PRAHA 23. června (VS ČR) - Ve středu 15. června se sešli kaplani duchovní služby k proškolení v aktuálních otázkách, s nimiž přicházejí do styku. Podnětem byly změny v obsazování tabulkových míst, příchod nových pracovníků, současná situace Vězeňské služby, nové okolnosti v sousedních duchovních službách a v neposlední řadě i nutné bezpečnostní podmínky kaplanského působení.

23.6.2011 9:41

více
Nové složení výkonného výboru VDP

Nové složení výkonného výboru VDP

Ve čtvrtek 31. března proběhla volební členská schůze Vězeňské duchovenské péče, při níž byl zvolen na čtyřleté funkční období nový výkonný výbor. Dne 28. dubna, při první schůzi nově zvoleného výkonného výboru, bylo vnitřní volbou rozhodnuto funkční rozčlenění.

5.4.2011 9:40

více
Kodex duchovní služby

Kodex duchovní služby

Výkonný výbor VDP na svém zasedání dne 20.1.2011 přijal směrnici k zachovávání vyvážených mezicírkevních (ekumenických) vztahů, která byla nazvána Služebný kodex ekumenické spolupráce. Jeho znění uvádíme níže.

27.1.2011 10:49

více
Pozvání na seminář VDP

Pozvání na seminář VDP

Vězeňská duchovenská péče pořádá každoročně v prostorách některé věznice setkání svých členů a zájemců o tuto oblast. Smyslem semináře je nejen snaha poznat blíže prostředí konkrétní věznice, ale seznámit se rovněž s vězeňskou problematikou nazíranou "z druhé strany". Laskavostí vedení věznic nás místní odborní pracovníci zasvěcují do věcí, které přičinliví dobrovolní duchovní a sympatizanti většinou nepozorují. Co všechno ku příkladu vyžaduje z pohledu duchovních "obyčejná" návštěva klienta za mřížemi, jaký potenciál na sebe váže, kdo všechno o návštěvě ví a pečuje tak o bezpečnost vstupujících. A rovněž: jak se jeví někteří naši "prominenti" ze strany těch, kteří o nich vědí víc a jsou s nimi většinu času.

Letos zde máme pozvání předsedkyně VDP do Prahy na Pankrác 20. října 2010. Přečtěte si je, prosím.

7.9.2010 14:00

více
Valdický příběh

Valdický příběh

V sobotu 23. ledna 2010 se ve Valdicích uskutečnil křest odsouzeného na doživotí. Byli jsme při tom. Další prosím čtěte v článku "Jedno valdické přemýšlení s otazníky"; článek bude rovněž otištěn v Českém vězeňství.

3.2.2010 10:07

více