Rychlá fakta

Zaměstnávání odsouzených

Aktuální zaměstnanost odsouzených je 57,37 procent, což představuje 8 753 osob. Oproti minulému týdnu je to úbytek o 0,19 procent a tedy o 38 osob.  (19. června 2017)

Přehled zaměstnanosti v letech 2011 - 2016:

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
procentuální zaměstnanost 50,1% 48,99% 57,50% 48,86% 44,93% 50,38%
počet zaměstnaných odsouzených  6 734  6 377  5 367  5 463  6 021  7 606
odsouzení zaměstnaní v provozovnách
Střediska hospodářské činnosti VSČR
1 650 1 373 1 497 1 679 1 720 2 999
odsouzení zaměstnaní
u podnikatelských subjektů
2 548 2 454 1 466 1 328 1 646 1 954
celkový počet vězňů  23 170  22 644  16 645  18 658  20 866  22 481

Údaje jsou vždy k 31. prosinci daného roku a byly zpětně vypočítány podle nové metodiky hodnocení zaměstnanosti odsouzených. Ta nyní započítává pouze odsouzené zaměstnané za finanční odměnu a vyjímá odsouzené pracující v režii věznice či účastnící se vzdělávacích a školících programů, brigád a podobně. Údaje za rok 2013 odrážejí stav po amnestii prezidenta republiky z 1. 1. 2013. Nárůst počtu zaměstnaných vězňů v roce 2016 (o 1585 osob) je způsobený novou politikou zaměstnávání odsouzených vyplývající z Koncepce vězeňství do roku 2025. 


Stavy vězněných osob

poslední aktualizace: 19.6.2017

Vězněné osoby

  muži ženy
dospělí 20 901 1 674
chovanci* 70 6
celkem 22 741

* zabezpečovací detence

Obvinění - výkon vazby

  muži ženy
dospělí 1 725 134
mladiství 21 3
celkem 1 883

Odsouzení - výkon trestu

  muži ženy
dospělí 19 176 1 540
mladiství 58 8
celkem 20 782

 

 Ubytovací kapacity

Poslední aktualizace: 19. 6. 2017,

  kapacita skutečnost naplněnost
výkon vazby 2 296 1 845 80,36 %
výkon trestu 18 537 20 804 112,23 %
detence 85 76 89,41 %
celkem 20 918 22 725 108,64%

 Další fakta


 

 
 

Cizinci*

cizinci ve výkonu vazby 556
cizinci ve výkonu trestu 1 276
cizinci v zabezpečovací detenci 2
celkem 1 835


 

Odsouzení v typech věznic*

Typ věznice Počet odsouzených
celkem z toho cizinci
dohled (A) 621 23
dozor (B) 9 204 525
ostraha (C) 9 854 600
zvýšená ostraha (D) 1 037 123
mladiství 67 5


 

Doživotně odsouzení*

muži
46
ženy
3
celkem
49

* poslední aktualizace  19.6. 2017