Prodej - rychlovyvíječ páry

Prodej - rychlovyvíječ páry

19.6.2017 7:00

PRAHA 19. června (VS ČR) - Vězeňská služba ČR nabízí k prodeji fyzickým a právnickým osobám nepotřebný majetek státu -rychlovyvíječ páry

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – rychlovyvíječ páry DF 150-3000 v pořizovací hodnotě 1 460 000 Kč. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Veškerá dokumentace je k dispozici v odkazech uvedených níže.
.
Minimální cenu za majetek Vězeňská služba stanovila ve výši 68 897,40,- Kč včetně DPH.

Majetek je uskladněn v prostorách Věznice Rýnovice. Informace o majetku podá Ing. Alois Burda, 483 338 240. Další dotazy směřujte na mhrouzkova@grvs.justice.cz.
 
V případě Vašeho zájmu o majetek zašlete závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 30. 6. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-rychlovyvíječ, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Nabídka

Seznam majetku

Návrh smlouvy

Znalecký posudek