Prodej - monitory

Prodej - monitory

19.6.2017 7:00

PRAHA 19. června (VS ČR) - Vězeňská služba ČR nabízí k prodeji fyzickým a právnickým osobám nepotřebný majetek státu - monitory 25ks

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – monitory 25ks v pořizovací hodnotě 123 555,58 Kč. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Veškerá dokumentace je k dispozici v odkazech uvedených níže.
Minimální kupní cenu stanovila Vězeňská služba na 7 500 Kč vč. DPH. Prodej je možný pouze jako celek.

Majetek je uskladněn v prostorách Vazební věznice a ÚVZD Brno. Bližší informace o majetku podá paní Karpíšková, 543515226. Další dotazy směřujte na mhrouzkova@grvs.justice.cz.
V případě Vašeho zájmu o majetek zašlete závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 30. 6. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-monitory, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.
Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

Nabídka

Seznam majetku

Návrh smlouvy