Nepotřebný majetek

Prodej - rychlovyvíječ páry

Prodej - rychlovyvíječ páry

PRAHA 19. června (VS ČR) - Vězeňská služba ČR nabízí k prodeji fyzickým a právnickým osobám nepotřebný majetek státu -rychlovyvíječ páry

19.6.2017 7:00

více
Prodej - monitory

Prodej - monitory

PRAHA 19. června (VS ČR) - Vězeňská služba ČR nabízí k prodeji fyzickým a právnickým osobám nepotřebný majetek státu - monitory 25ks

19.6.2017 7:00

více
Prodej - výstrojní součástky

Prodej - výstrojní součástky

PRAHA 19. června (VS ČR) - Vězeňská služba ČR nabízí k prodeji fyzickým a právnickým osobám nepotřebný majetek státu - výstrojní součástky

19.6.2017 7:00

více
Prodej - výstrojní vaky

Prodej - výstrojní vaky

PRAHA 19. června (VS ČR) - Vězeňská služba ČR nabízí k prodeji fyzickým a právnickým osobám nepotřebný majetek státu - výstrojní vaky
 

19.6.2017 7:00

více
Nabídka vozidel k odprodeji

Nabídka vozidel k odprodeji

PRAHA 19. dubna (VS ČR) - Vězeňská služba ČR nabízí k odprodeji fyzickým a právnickým osobám nepotřebná vozidla. Seznam vozidel je v příloze: 

19.4.2016 13:48

více
Nabídka vozidel k odprodeji

Nabídka vozidel k odprodeji

PRAHA 8. ledna (VS ČR) - Vězeňská služba České republiky nabízí k odprodeji motorová vozidla s příslušenstvím. Text nabídky, specifikace a technicky stav vozidel je uveden zde.

8.1.2016 22:41

více
Nabídka vozidel k odprodeji

Nabídka vozidel k odprodeji

PRAHA 3. listopadu (VS ČR) - Vězeňská služba ČR nabízí k odprodeji fyzickým a právnickým osobám následující vozidla a jejich příslušenství. Text inzerátu:

3.11.2015 16:06

více
Nabídka nepotřebného majetku státu

Nabídka nepotřebného majetku státu

PRAHA 2. listopadu (VS ČR) - Vězeňská služba ČR nabízí v souladu s § 19, odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, organizačním složkám státu, bezúplatný převod příslušnosti hospodařit s majetkem uvedeným v přílohách.

2.12.2012 7:45

více
Nabídka vozidel a jejich příslušenství

Nabídka vozidel a jejich příslušenství

PRAHA 2. července (VS ČR) - Vězeňská služba ČR je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu - vozidly, jejichž specifikace je uvedena v příloze. VS ČR nabízí uvedená vozidla právnickým i fyzickým osobám k prodeji jednotlivě nebo jako celek. Průvodní dopis s kontakty a specifikaci nabízeného majetku naleznete zde.

3.7.2012 8:12

více
Nabídka nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku

Vězeňská služba České republiky je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu - automobilní technikou. V soulasu s §19, odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, nabízí VS ČR organizačním složkám státu bezúplatný převod příslušnosti hospodařit s majetkem uvedeným v příloze níže uvedeného dopisu.

16.1.2012 14:12

více