Obecné informace

Podání žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podání žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

V tomto článku nalezneteinformace o tom, jakým způsobem lze podat žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím k povinnému subjektu "Vězeňská služba České republiky".

15.2.2010 10:41

více
Omezení práva na informace

Omezení práva na informace

Omezení práva na informace ve vztahu k činnosti Vězeňské služby České republiky.

5.8.2015 15:45

více
Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Vězeňská služba České republiky vyhlašuje v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 20/2011, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sazebník úhrad.  Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb.

Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb.

V tomto článku naleznete informace o možném uplatnění opravných prostředků ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím

5.11.2010 11:19

více
Lhůty a počítání času ve vztahu k informačnímu zákonu

Lhůty a počítání času ve vztahu k informačnímu zákonu

Zde naleznete bližší informace k systematice počítání lhůt ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ).

5.8.2015 13:40

více
Právní moci

Právní moci

Povinný subjekt uveřejňuje datum nabytí právních mocí jednotlivých rozhodnutí.

5.8.2015 14:50

více
Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb.

PRAHA 16. dubna (VS ČR) - Úplné znění zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, si můžete stáhnout ve formátu .pdf zde.

Aktualizováno 1. 1. 2017