Formuláře

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte poskytnutí informace v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 106/1999 Sb.). Pro snadnější formulování žádosti využijte připraveného formuláře v PDF. Formulář po vyplnění vytiskněte a odešlete v listinné podobě, případně uložte jako PDF, opatřete elektronickým podpisem a odešlete elektronicky. Žádost neslouží k poskytování informací o vězněných osobách!
Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o šetření v Centrální evidenci vězněných osob

Zjišťujete, zda je konkrétní osoba ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu zabezpečovací detence v některé z vazebních věznic, věznic nebo ústavů? Požadujete bližšší informace související s omezením svobody konkrétní osoby a zároveň splňujete zákonnou podmínku pro poskytnutí takové informace? Použijte následující formulář, který po vyplnění odešlete jako datovou zprávu. (Formulář aktualizován 2.11.2012)
Žádost o šetření v Centrální evidenci vězněných osob

Máte na Vězeňskou službu ČR nějaký dotaz? Máte nějaký námět týkající se vězeňství?

Tento formulář neslouží k poskytování informací o vězených osobách a netýká se ani personálních nabídek. Nabídky či dotazy týkající se pracovního uplatnění prosím adresujte personálním oddělením příslušných organizačních jednotek.
Dotaz či námět

Máte zájem o mediální spolupráci s Vězeňskou službou ČR? Touto spoluprací se rozumí zejména spolupráce při výrobě autorských děl publicistické, dokumentaristické či vědecké povahy.

Tato žádost neslouží k poskytování informací o vězených osobách a netýká se ani personálních nabídek. Nabídky či dotazy týkající se pracovního uplatnění prosím adresujte personálním oddělením příslušných organizačních jednotek.
Žádost o (mediální) součinnost