Novinky

Výběrové řízení - vrchní ředitel

Výběrové řízení - vrchní ředitel

PRAHA 7. května (VS ČR) - Vězeňská služba České republiky vyhlašuje dne 7. května 2015 výběrové řízení na obsazení volného pracovniho místa na generálním ředitelství VS ČR Vrchní ředitel pro ekonomiku a logistiku.

7.5.2015 13:41

více
Nabídka nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku

PRAHA 7. května (VS ČR) - Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba") je příslušná hospodařit s movitým majetkem státu - motorová vozidla a příslušenství, jejich specifikace a technický stav je uveden v příloze. Uvedený movitý majetek není pro nepřiměřenou nákladnost provozu a technický stav schopný plnit úkoly vězeňské služby a byl v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb„ o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů dne 4. 5. 2015 prohlášen za nepotřebný.

7.5.2015 10:10

více
Nabídka nepotřebného movitého majetku

Nabídka nepotřebného movitého majetku

PRAHA 7. května (VS ČR) - Vězeňská služba ČR v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, předkládá nabídku bezúplatného převodu nepotřebného movitého majetku ostatním organizačním složkám státu.

7.5.2015 9:43

více
Rekonstrukce vazby v Praze Ruzyni

Rekonstrukce vazby v Praze Ruzyni

PRAHA 5. května (VS ČR) - Oddělení bylo zrekonstruováno s důrazem na zvýšení ubytovacího a estetického standardu. Rekonstrukce se týkala 29 místností a jedné chodby. Úpravou se mírně snížila kapacita, zvýšila se však kvalita ubytování a vybavenost oddělení. Před rekonstrukcí zde byla k dispozici jedna kulturní místnost, nyní jsou zde tyto místnosti tři, dále jedna šicí dílna a cela s bezbariérovým přístupem.

5.5.2015 13:50

více
Pietní akt v pankrácké sekyrárně

Pietní akt v pankrácké sekyrárně

PRAHA 4. května (VS ČR) - Pankrácká vazební věznice uctila pietním aktem památku všech, kteří položili životy v boji proti nacismu. Celého aktu se zúčastnili ministr spravedlnosti Robert Pelikán, senátor Václav Láska, Starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek, generální ředitel VS ČR brig. gen. Pavel Ondrášek, zástupci organizací politických vězňů, studenti a další hosté. Tento rok si také připomínáme 70. let od konce druhé světové války.

5.5.2015 8:27

více
Rok ve funkci: Rozhovor s GŘ VS ČR

Rok ve funkci: Rozhovor s GŘ VS ČR

PRAHA 28. dubna (VS ČR) -  Před rokem, 28. dubna, jmenovala tehdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková generálního ředitele VS ČR Pavla Ondráška. Po roce působení ve funkci jsme se ho zeptali, co se mu za těchto 12 měsíců podařilo dosáhnout a jak se vězeňská služba za tu dobu změnila?  
Za nejdůležitější považuji, že se nám podařilo připravit východiska dlouhodobé koncepce vězeňství a následně tento dokument rozpracovat do fáze, že by během několika týdnů měl být hotov a předložen vládě ke schválení.

28.4.2015 14:16

více
Veřejná soutěž

Veřejná soutěž

Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
IČO: 00212423
zastoupena
generálním ředitelem vrchním státním radou brig. gen. PhDr. Pavlem Ondráškem
 
vyhlašuje
ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění
soutěžní podmínky veřejné soutěže
o nejvýhodnější návrh na uzavření
Smlouvy o provedení exekucí soudním exekutorem

4.5.2015 15:52

více
Vyšetřování požáru

Vyšetřování požáru

PRAHA 23. dubna (VS ČR) - Dosavadní vyšetřování požáru na dvoře vazební věznice Praha Pankrác, ke kterému došlo 9. dubna ve večerních hodinách, neprokázalo zavinění pracovníka oddělení logistiky věznice, jak to uvádějí některé sdělovací prostředky. V souvislosti se vznikem požáru bylo vyšetřováno více osob. Zpráva s dílčími zjištěními bude dnes postoupena generálnímu ředitelství VS ČR k dalšímu vyšetřování.

23.4.2015 11:37

více
Podpis dohody se ZVJS

Podpis dohody se ZVJS

PRAHA 22. dubna (VS ČR) - Dohodu vymezující podrobnosti spolupráce Vězeňské služby ČR a slovenského Sboru vězeňské a justiční stráže (ZVJS) uzavřeli v pondělí v Praze generální ředitelé obou sborů Pavel Ondrášek a Milan Ivan. Dohoda se zaměřuje zejména na organizování vzájemných výměnných stáží, usnadnění rekreace příslušníků a zaměstnanců sborů v partnerských zemích či na formy spolupráce jednotlivých organizačních jednotek.   

22.4.2015 13:46

více
Pozvánka na pietní akt 4. května

Pozvánka na pietní akt 4. května

PRAHA 21. dubna (VS ČR) - U příležitosti výročí Pražského povstání si Vás dovolujeme pozvat dne 4. května 2015 od 13:30 hod. do Vazební věznice Praha-Pankrác k pietnímu aktu uctění památky všech, kteří položili životy v boji proti nacismu. V pankrácké sekyrárně bylo v letech 1943 - 1945 popraveno gilotinou 1075 osob. Tento rok si také připomínáme 70. výročí ukončení II. světové války.

21.4.2015 9:40

více